KAJAK  ROTEKNIK

 

Roteknik generelt

Der er ikke nogen entydig korrekt rostil. Rostilen afhænger af den enkelte roers fysik og ønsker om roningen.
Fælles for alle rostile er, at overkroppen skal holdes så lodret som muligt, og at benene er en meget vigtig del af roteknikken.
Nå man bruger benene fører man en del af energien fra rotagene videre ned i kajakken, så man bedre kan rotere i ryggen, hvor benet i samme side som træksiden strækkes, og det andet bøjes. Benene bruges mest ved høj rostil. Dette gøres bedst i en kajak med stort cockpit.

Roteknik 

Lav rostil (Smalbladet pagaj)

Denne rostil er den mest udbredte blandt kajakroere på længere ture.
Pagajen holdes med normal rofatning og forholdsvis strakte arme i lav position over dækket.

Rotagene udføres ved at pagajen, ved hjælp af kropsrotation, føres i cirkulær bevægelse fra isætningsstedet i en bue skråt bagud mod siden af kajakken, hvor bladet løftes ud af vandet med forholdsvis let bøjet arm.

Fordelene ved denne rostil er de forholdsvis minimale drej på arme og håndled, så man ikke får så stor belastnig på længere ture.

Men man skal være opmærksom på, at den ikke giver samme høje fart som en højere rostil giver ved samme energiudnyttelse.
Pagajlængde er typisk ca. 220 cm.

 

Høj rostil (Bredbladet pagaj)

Høj rostil forgår ved skub og træk typisk med bredbladet pagaj.
Denne rostil er den mest udbredte blandt turkajak- og havkajakroere, fordi den giver en god kombination af fart, energiudnyttelse og kontrol over kajakken. 

Rotaget udføres ved, at bladet stikkes i så langt fremme som muligt tæt på kajakken, med skubbe-armen bøjet og træk-armen strakt. Skubbe-armen, som er den øverste arm, skubber i en næsten vandret bevægelse i øjenhøjde pagajen væk fra kroppen, mens træk-armen trækker pagajen bagud forholdsvis tæt langs kajakken med forholdsvis strakt arm. Overkropen følger med i rotationen sammen med bevægelsen i benene.
Fordelene ved høj rostil er at du får maximalt energiudnyttelse og fremdrift.
Benene bruges mest ved høj rostil. Dette gøres bedst i en kajak med stort cockpit.
Skivningen ligger typisk på ca. 65⁰.  Pagajlængde er typisk ca. 220 cm.

 
Høj rostil (Wingpagaj)

Høj rostil med wingpagaj forgår ved skub og træk.
Denne rostil er den mest brugte til motionsture eller træningsture med høj puls, fordi den giver en god kombination af fart, energiudnyttelse og kontrol over kajakken.

Rotaget udføres ved, at bladet stikkes i så langt fremme som muligt tæt på kajakken, med skubbe-armen bøjet og træk-armen strakt. Skubbe-armen, som er den øverste arm, skubber i en næsten vandret bevægelse i øjenhøjde pagajen væk fra kroppen, mens træk-armen trækker pagajen bagud forholdsvis tæt langs kajakken med forholdsvis strakt arm. Overkropen følger med i rotationen sammen med bevægelsen i benene.
Den meget stilistiske rotation er vigtig ved denne rostil, da det hovedsageligt er denne rotation, der fører pagajen gennem vandet, og man mærker tydeligt, at wingpagajen selv vil søge ud til siden.
Fordelene ved høj rostil med wingpagaj er, at den giver et effektivt rotag, som kan give en høj topfart.
Man skal være opmærksom på, at det effektfulde rotag også belaster musklerne mere og kan virke trættende på længere ture.
Husk at vælge en kajak med et stort cockpit, så du også kan bruge benene. Benene bruges mest ved høj rostil. Dette gøres bedst i en kajak med stort cockpit.
Skivningen ligger typisk på 70⁰ eller derover.
Pagajlængde er typisk ca. 210/220 cm.

 
Lav rostil (grønlænderpagaj)

Fordelene ved denne rostil er de forholdsvis minimale drej på arme og håndled, så man ikke får så stor belastnig på længere ture.
Pagajen holdes i forholdsvis tæt håndstilling der, hvor pagajens skaft går over i bladet, og armene er let strakte.
Rotagene udføres ved at pagajen, ved hjælp af kropsrotation, føres i cirkulær bevægelse fra isætningsstedet i en bue skråt bagud, men ikke helt op mod siden af kajakken, hvor bladet løftes ud af vandet med forholdsvis let bøjet arm, og op til vandret position.
Men man skal være opmærksom på, at den ikke giver samme høje fart som en højere rostil giver ved samme energiudnyttelse.

Bladene er lange og smalle i bredder på 8-12 cm.
Skivningen er 0⁰. Pagajlængde er typisk ca. 220 cm.

 
 

 

Action__
Path/roteknik
Original Path/roteknik